HABZ

Herregistratie Artsen Bij Ziekte

Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij het achterlaten van uw contactgegevens

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Na het invullen van het contactformulier worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden en - indien gewenst - u maximaal  eens per kwartaal te informeren over onze lobby en activiteiten van de HABZ. 


Disclaimer

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. De HABZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.
E-mailen
Map