HABZ

Herregistratie Artsen Bij Ziekte

Belangenbehartiging artsen:

KNMG https://www.knmg.nl

De artsenfederatie KNMG kent acht leden, onze federatiepartners, bestaande uit zeven beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging voor geneeskundestudenten.

·      De geneeskunde student https://degeneeskundestudent.nl

·      Federatie medische specialisten https://www.demedischspecialist.nl

·      Koepel artsen maatschappij en gezondheid https://www.kamg.nl

·      Landelijke vereniging voor artsen in dienstverband https://www.lad.nl

·      Landelijke huisartsen vereniging https://www.lhv.nl

·      Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde https://nvab-online.nl

·      Nederlandse Vereniging voor verzekeringsgeneeskunde https://www.nvvg.nl

Hier vind je de informatie over de herregistratie-eisen als geneeskundig specialist en profielarts https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistreren.htm 


(Her)registratie als medisch specialist of profielarts

College Geneeskundige Specialismen (CGS) 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/over-cgs.htm

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. De taken van het CGS staan beschreven in artikel 11 van de Regeling. Het CGS stelt (in samenspraak met VWS en de beroepsverenigingen) de eisen vast voor registratie en herregistratie van specialisten en profielartsen.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/over-de-rgs.htm

De RGS toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen, het is een uitvoerende organisatie. Voldoet een arts aan de regels dan kan hij/zij zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. De arts heeft dan het recht om de betreffende wettelijke titel te voeren. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. De registers zijn openbaar.

Hier leest u advies van het RGS bij langdurig uitval: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistreren/langdurige-uitval-en-herregistratie.htm 

(Her)registratie als basisarts

Het (CIBG)

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de taken van het CIBG is om (in samenspraak met VWS en de beroepsverenigingen) de eisen vast voor registratie en herregistratie van basisartsen.


Het BIG-register https://www.bigregister.nl

Als u wilt blijven werken als arts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis. Lees hier verder over het de herregistratie-eisen. https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/arts

Hier leest u over herregistratie in het BIG-register: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/big-register.htm

VUmc academie: Scholing om opnieuw je bigregistratie als basisarts te behalen

https://scholingbigherregistratiebasisartsen.nl

Om te kunnen blijven werken als arts dient u een geldige registratie te hebben in het BIG-register. Het BIG-register is een instrument om de kwaliteit van zorg voor- en veiligheid van patiënten te waarborgen.  De BIG-registratie is beperkt geldig; u moet elke 5 jaar aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet.  Alleen artsen die in het BIG-register geregistreerd staan mogen de beroepstitel voeren.

Als u na het verlopen van uw BIG-registratie toch geregistreerd wilt blijven maar niet kunt voldoen aan de werkervaringseis die voor herregistratie geldt, dan kunt u het scholings- en toetsprogramma volgen.  In het beoordelingskader op de website van het CIBG vindt u meer informatie over de werkervaringseis voor herregistratie van artsen in het BIG-register.  Succesvolle afronding van het scholings- en toetsprogramma herregistratie BIG  geeft recht op een herregistratie van 5 jaar.