HABZ

Herregistratie Artsen Bij Ziekte

Belangenbehartiging artsen:

KNMG https://www.knmg.nl

De artsenfederatie KNMG kent acht leden, onze federatiepartners, bestaande uit zeven beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging voor geneeskundestudenten.

·      De geneeskunde student https://degeneeskundestudent.nl

·      Federatie medische specialisten https://www.demedischspecialist.nl

·      Koepel artsen maatschappij en gezondheid https://www.kamg.nl

·      Landelijke vereniging voor artsen in dienstverband https://www.lad.nl

·      Landelijke huisartsen vereniging https://www.lhv.nl

·      Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde https://nvab-online.nl

·      Nederlandse Vereniging voor verzekeringsgeneeskunde https://www.nvvg.nl

LAD https://www.lad.nl
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste en meest invloedrijke werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband in Nederland en enkele aanverwante beroepsgroepen. De LAD heeft ruim 33.000 leden. Daarmee zijn we een partner waar de zorgsector niet omheen kan.

Hier vind je de informatie over de herregistratie-eisen als geneeskundig specialist en profielarts https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistreren.htm 


(Her)registratie als medisch specialist of profielarts

College Geneeskundige Specialismen (CGS) 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/over-cgs.htm

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. De taken van het CGS staan beschreven in artikel 11 van de Regeling. Het CGS stelt (in samenspraak met VWS en de beroepsverenigingen) de eisen vast voor registratie en herregistratie van specialisten en profielartsen.


Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/over-de-rgs.htm

De RGS toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen, het is een uitvoerende organisatie. Voldoet een arts aan de regels dan kan hij/zij zich inschrijven in een specialisten- of profielartsenregister. De arts heeft dan het recht om de betreffende wettelijke titel te voeren. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS. De registers zijn openbaar.

Hier leest u advies van het RGS bij langdurig uitval: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/herregistreren/langdurige-uitval-en-herregistratie.htm 

(Her)registratie als basisarts

Het (CIBG)

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de taken van het CIBG is om (in samenspraak met VWS en de beroepsverenigingen) de eisen vast voor registratie en herregistratie van basisartsen.


Het BIG-register https://www.bigregister.nl

Als u wilt blijven werken als arts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis. Lees hier verder over het de herregistratie-eisen. https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/arts

Hier leest u over herregistratie in het BIG-register: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/big-register.htm

VUmc academie: Scholing om opnieuw je bigregistratie als basisarts te behalen

https://scholingbigherregistratiebasisartsen.nl

Om te kunnen blijven werken als arts dient u een geldige registratie te hebben in het BIG-register. Het BIG-register is een instrument om de kwaliteit van zorg voor- en veiligheid van patiënten te waarborgen.  De BIG-registratie is beperkt geldig; u moet elke 5 jaar aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet.  Alleen artsen die in het BIG-register geregistreerd staan mogen de beroepstitel voeren.

Als u na het verlopen van uw BIG-registratie toch geregistreerd wilt blijven maar niet kunt voldoen aan de werkervaringseis die voor herregistratie geldt, dan kunt u het scholings- en toetsprogramma volgen.  In het beoordelingskader op de website van het CIBG vindt u meer informatie over de werkervaringseis voor herregistratie van artsen in het BIG-register.  Succesvolle afronding van het scholings- en toetsprogramma herregistratie BIG  geeft recht op een herregistratie van 5 jaar.  

Interessant om te lezen? 

Medisch contact: Komt een dokter bij de dokter. Gaan artsen anders om met patiënten die ook arts zijn?

https://www.medischcontact.nl/nieuws/federatienieuws/federatiebericht/komt-een-dokter-bij-de-dokter.htm 


Hulp voor artsen met verslaving

ABS-artsen: vertrouwelijke hulp voor artsen https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/abs-artsen/abs-artsen.htm
ABS-artsen is er voor artsen en hun omgeving bij problematisch middelengebruik en verslaving. Het Steunpunt ABS-artsen biedt vertrouwelijke hulp, advies, begeleiding en/of monitoring. Verder werkt ABS-artsen aan het bespreekbaar maken van problematisch middelengebruik en verslaving in de gezondheidszorg. De afkorting in ABS-artsen staat voor abstinentie - onthouding van verslavende middelen - en het antiblokkeersysteem van een auto.

Dokters in de knel https://doktersindeknel.nl

'Als je iedere dag vindt dat je wel een borrel verdiend hebt' Het stigma is heel groot. Ook bij de verslaafde dokter zelf. Of liever gezegd; de dokter die stiekem wel weet dat het niet goed met hem/haar gaat maar bang is om dat echt onder ogen te zien, bang is voor de gevolgen. Voor die collega’s is deze website. Omdat ik je graag wil helpen. Omdat ik graag wil delen wat ik de afgelopen tijd geleerd heb en omdat ik het niemand toewens zich te voelen hoe ik me -aan het einde van mijn actieve verslaving- voelde. Maar deze website is ook voor dokters die zich zorgen maken om een collega. Gaat het wel goed met hem/haar? Hij/zij doet raar. Trekt zich steeds meer terug. Is veranderd. Drinkt veel. Etc. Wat moet ik doen? En tenslotte voor werkgevers die met een verslaafde dokter te maken hebben; hoe ga je om met iemand met problematisch middelengebruik? En wie kan jullie daarbij helpen? Helpen om tijdens het herstel weer op een gezonde, verantwoorde manier aan het werk te gaan. En, op een veilige manier, aan het werk te blijven.


Overweeg je een start in een andere specialisatie? https://www.startalsarts.nl

In Nederland werken ongelofelijk veel verschillende artsen. Er zijn meer dan 40 specialistische vervolgopleidingen en er worden verschillende termen gebruikt voor bepaalde type dokters. En dan hebben we het nog niet eens over alle subspecialisaties gehad. Kijk op de website voor alle smaken arts van A tot Z.


Nationale Zorgreserve Artsenpakket https://wij.nationalezorgreserve.nl/activiteitenpakketten/default.aspx#artsenpakket

Inzet via het Artsenpakket kadert de activiteiten van voormalige huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO), artsen verstandelijke gehandicaptenzorg (AVG) en ziekenhuisspecialisten.
Naar aanleiding van een aantal hulpvragen van zorgorganisaties die meer specialistische inzet behoefden, én een suggestie van een zorgreservist met een achtergrond als huisarts, heeft het programmateam medio 2022 het artsenpakket ontwikkeld. Dat is gedaan in samenwerking met een groep huisartsen, andere specialisten, ziekenhuis St Jansdal en Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde).

E-mailen
Map