HABZ

Herregistratie Artsen Bij Ziekte

Wat is de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte?

Naar aanleiding van een artikel in Medisch Contact hebben artsen die door ziekte moeilijkheden met hun herregistratie hebben zich verenigd in de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte (HABZ). We hebben als doel aanpassen van de regels voor herregistratie en BIG-registratie. Een zieke dokter is immers niet per definitie een slecht functionerende dokter. 


Regels treffen langdurig zieke artsen hard

  • De nieuwe regelgeving voor herregistratie van artsen per 1 januari 2018 treft langdurig zieke artsen onevenredig hard.
  • Als een arts door ziekte onvoldoende uren heeft kunnen werken, verliest hij/zij niet alleen de RGS-registratie, maar ook de BIG-registratie.
  • De eisen voor herregistratie bij uitval door ziekte, zijn zwaar: bij re-integratie wordt verwacht dat de gemiste uren en diensten worden ingehaald, bovenop de minimum RGS-norm van 16 uur.
  • Bij hernieuwde registratie als specialist en/of als BIG-geregistreerd arts moet een deel van de opleiding (met bijbehorende kosten) opnieuw worden gedaan, zonder dat naar individuele mogelijkheden en capaciteiten wordt gekeken.
  • Deze regels versterken het verlies en verdriet van de artsen in plaats van dat ze leiden tot spoedig herstel 
  • Het betreft niet alleen een individueel belang, maar ook een maatschappelijk belang om de kennis van deze beroepsgroep niet verloren te laten gaan voor de maatschappij.

De tweejaarseis bij herregistratie wordt helemaal geschrapt. VWS-minister Ernst Kuipers verwacht dat deze wijziging per 2023 van kracht kan worden. Lees verder op de website van het Medisch Contact of onder nieuws.